tel. 795 11 75 74 | ul. Karola Miarki 17, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


Kancelaria Adwokacka

O mnie

Zawodowo: Adwokat.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor pracy magisterskiej "Skarga odwoławcza w polskim procesie karnym" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Marszała.

 

Po ukończeniu studiów magisterskich kontynuowałem swoją edukację w zakresie procedury karnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłem studia doktoranckie w trakcie których koncentrowałem się przede wszystkim na analizie mających miejsce w ostatnim czasie nowelizacjach Kodeksu Postępowania Karnego jak również innych ustaw z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Szczególną uwagę poświęciłem tematyce "Przyznania się oskarżonego do winy oraz jego wpływu na dalszy bieg polskiego procesu karnego".

 

Równolegle ze studiami doktoranckimi rozpocząłem również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, którą zakończyłem pozytywnym złożeniem Egzaminu Adwokackiego.

 

Prywatnie: Motocyklista i podróżnik.

 

Uparcie dążę do obranych celów również w życiu prywatnym, czego przykładem jest ponad 30.000 km przebytych na dwóch kółkach po całej Europie, czy też jednorazowe przejście blisko 500 km wędrując dzikimi ścieżkami Głównego Szlaku Beskidzkiego.